FAQ

TEXT FOLLOWS IN ENGLISH AND SWEDISH

DATE: Sunday December 9th 2018

HOW TO COLLECT YOUR SANTA SUIT: You will be able to collect your Santa Pack and Santa suit on Saturday Dec 8th at SJ Resecenter inside Stockholm central station between 10 am & 5 pm.

WHAT HAPPENS IF I CAN’T COLLECT MY SANTA SUIT & SANTA PACK ON THE 8TH? We would most appreciate it if you were able to collect your Santa Suit & Santa Pack on Saturday 8th December. However if this not possible for you, you may collect them on the morning of the event Sunday 9th December 9:30am – 10:45am.

WHAT HAPPENS IF YOU DIDN’T BUY A SANTA SUIT THROUGH SANTA RUN? You are welcome to wear your own Santa outfit. For best effect, please wear a red hat, jacket, trousers, belt and beard.

WHERE EXACTLY DO WE MEET IN KUNGSTRÄDGÅRDEN? In front of the main stage (stora scenen)

SCHEDULE FOR THE DAY:

To be announced

CAN I BRING A PET? Yes!

HOW OLD DO YOU NEED TO BE TO PARTICIPATE? Any age! Participants under the age of 14 will need to be accompanied by a parent or guardian. All children need to be registered.

CAN MY FAMILY AND FRIENDS COME WATCH ME AS A SPECTATOR?

Definitely, we love supportive cheerleaders! Our only stipulation is that they stay off the actual running course- this is for their own safety and also the safety of our Santas.

HOW TO GET TO KUNGSTRADGÅRDEN? You can walk from central station to Kungsträdgården or get the blue line one stop from central station to Kungsträdgården.

IS THE RACE TIMED? No – this is a fun run! Meaning that you will not be timed by any sort of clock or timing provider. Come and have fun as everyone is a winner!

IS THERE BAG STORAGE?

Unfortunately there will not be any onsite.

WHERE DO I CHANGE INTO MY SANTA OUTFIT?

We recommend that you change into your Santa suit before you arrive to Kungsträdgården. It fits over your clothing so dress appropriately for the weather. Make sure you have warm jackets and shoes.

WHERE DO I BUY MY TICKET? Online through Billetto only. We will not sell tickets onsite.

DOES EVERYONE RECEIVE A MEDAL? Yes

WHAT HAPPENS IF I BUY MY TICKET AND I CAN’T MAKE IT? Once a ticket is bought, it is yours. Through Billetto you have the option to buy additional cancellation insurance. Please read their terms and conditions if this is something you wish to avail to.

If you wish to transfer your ticket – Billetto has a cool option whereby you can transfer your ticket directly through the Billetto platform and it will generate a new ticket/QR code with the new Santa’s email and name.
More information on how this works can be found HERE

CAN A FRIEND OR FAMILY MEMBER PICK UP MY OUTFIT? Yes, please have them bring appropriate ID (if you are a student) and their Billetto ticket. We need the ticket to be scanned. You can download the Billetto app on iOS and Android! You do not need to print them – save paper!!

I CAN’T PARTICIPATE – CAN I STILL DONATE? YES – please select the donation option.

DO YOU ACCEPT SWISH? Right now, we do not accept Swish for ticket sales, though you can donate to Stockholm Santa Run on 123 047 03 44 (Kiana’s Foundation) which will be donated to the mentioned charity organisations above.

DO YOU WANT TO HELP OUT AND SPONSOR? Please contact us through

FACEBOOK or email info@stockholmsantarun.com

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

NÄR? Söndagen den 9 december 2018 kl 11 – 13.

HUR OCH VAR HÄMTAR DU DIN TOMTEDRÄKT? Du kommer att kunna hämta ut ditt startkit och tomtedräkt på SJ Resecenter på Centralen i Stockholm lördag 8e Dec mellan 10:00-17:00.

VAD HÄNDER OM JAG INTE KAN HÄMTA UT MIN TOMTEDRÄKT DEN 8e DEC? Vi blir oerhört tacksamma om du som deltagare hämtar ut ditt startpaket hos SJ Kundservice den 8e December, det underlättar mycket för oss. Men skulle du få förhinder eller bor i en annan stad t.ex. så finns det möjlighet att hämta ut det på morgonen innan vi kör igång den 9e Dec, mellan 9:30-10:45.

VAD HÄNDER OM DU INTE HAR KÖPT EN TOMTEDRÄKT GENOM SANTA RUN?

Du får gärna vara klädd i din egen tomtedräkt. För bästa effekt bör du ha röd luva, jacka, byxor, bälte och skägg.

EXAKT VAR SKA VI TRÄFFAS I KUNGSTRÄDGÅRDEN? Framför Stora scenen.

SCHEMA FÖR DAGEN:

Kommer snart

KAN JAG TA MED ETT HUSDJUR? Ja gärna!

HUR GAMMAL MÅSTE MAN VARA FÖR ATT DELTA? Alla åldrar är välkomna! Deltagare under 14 år måste ha sällskap med en förälder eller annan vuxen. Alla barn måste registreras.

KAN FAMILJ OCH VÄNNER KOMMA OCH TITTA PÅ MIG SOM ÅSKÅDARE? Absolut, vi älskar stödjande supporters! Vårt enda krav är att de håller sig undan från den aktuella löparbanan – detta för sin egen och tomtarnas säkerhet.

HUR KOMMER MAN TILL KUNGSTRÄDGÅRDEN? Man kan gå ifrån T-Centralen (tar max 15 min) eller ta blå linje till Kungsträdgården samt med buss 54 eller 69.

ÄR DET TIDTAGNING PÅ LOPPET? Nej – det här är ett lopp bara för kul! Meningen är att det ska inte tas någon tid på dig med någon klocka eller annan tidtagare. Kom och ha roligt så är alla vinnare!

FINNS DET NÅGON VÄSKINLÄMNING? Tyvärr finns det ingen plats där dina saker kan förvaras.

VAR BYTER JAG OM TILL TOMTEDRÄKT? Vi rekommenderar att du byter om till tomtedräkt innan du kommer till Kungsträdgården. Den passar utanpå dina kläder, så klä dig lämpligt efter väderlek.

VAR KÖPER JAG MIN BILJETT? Endast online genom Billetto! Vi kommer INTE att sälja biljetter på plats!

FÅR ALLA MEDALJ? Ja

VAD HÄNDER OM JAG KÖPER MIN BILJETT OCH INTE KAN KOMMA? När du köpt din biljett, är den din. Genom Billetto har du möjlighet att köpa till avbeställningsskydd. Läs deras villkor om detta är något du vill ha.

Om du vill överlåta din biljett till någon annan så har Billetto ett bra alternativ, genom vilket du kan föra över din biljett direkt genom Billettos plattform, och få en ny biljett/QR-kod med den nya ”tomtens” e-post och namn. Mer information om hur detta fungerar finns HÄR

KAN EN VÄN ELLER FAMILJEMEDLEM HÄMTA MIN TOMTEDRÄKT? Ja, be dem ta med giltigt ID (om du är student) och biljetten från Billetto. Vi behöver skanna biljetten. Du kan ladda ner Billettoappen på iOS och Android. Du behöver inte skriva ut den – spar papper!

JAG KAN INTE DELTA – KAN JAG ÄNDÅ DONERA? Ja, välj Donation!

ACCEPTERAR NI SWISH?

För närvarande kan vi (Billetto) inte acceptera det, tyvärr. Vill man donera till Stockholm Santa Run så funkar Swish utmärkt, då är numret: 123 047 03 44 (Kiana’s Foundation) som går helt oavkortat till de ovannämnda välgörenhetsorganisationerna.

VILL DU HJÄLPA TILL OCH SPONSRA? Kontakta oss via FACEBOOK eller maila oss på info@stockholmsantarun.com.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Sydney_Action”][/siteorigin_widget]